Zahájení lázeňské sezóny 2019

8. 4. 2019 -

Letošní ročník proběhne v termínu 10. – 12. května 2019 na mariánskolázeňské kolonádě a v jejím blízkém okolí.
Organizátorem akce Zahájení lázeňské sezóny je Město Mariánské Lázně, prostřednictvím své dceřiné společnosti, kterou je KIS Mariánské Lázně s.r.o.


Program sice začne již v pátek 10. 5. ve 14.00 na kolonádě, ale oficiální část zahájí Slavnostní koncert Západočeského symfonického orchestru, který se uskuteční od 19.30 hodin ve SD Casino. Na programu budou skladby: J.S. Bacha, A. Vivaldiho, J. Strausse, P. de Sarasata, C. Saint – Saense. Jako sólisté na housle se představí Václav Hudeček, Jiří Vodička a Marie Hasoňová. Orchestr bude hrát pod taktovkou dirigenta pana Martina Peschíka. Předprodej vstupenek bude zajišťovat Městské infocentrum (dům Chopin, Hlavní 47, ML). Vstupenky je možné koupit i prostřednictvím e vstupenek, sms vstupenek či „kůl tiketů“. Prodej bude zahájen 1.4.2019 v 9.00 hodin.

Oficiální část pak bude pokračovat v sobotu 11.5. Mší svatou a to v kostele Nanebevzetí Panny Marie, který stojí poblíž kolonády. Začátek mše je plánovaný, stejně jako předešlé roky, na 10.00 hodinu. Mši bude celebrovat J. M. P. Filip Zdeněk Lobkowicz, O. Praem, opat tepelský Hudební doprovod mše zajistí S. Biňovcová – housle, P. Čech – klarinet, S. Krejčiřík – zpěv, L. Čechová – varhany.

V rámci slavnostního aktu, který bude následovat po mši cca v 11.00 hodin, požehnají církevní hodnostáři mariánskolázeňským pramenům, přítomné přivítají a projevů se ujmou představitelé Města a církve. Prostor bude dán také významným hostům a jejich zdravicím. Průvodcem sobotní části akce bude moderátor pan Alexandr Komarnický. Neodmyslitelnou součástí programu bude opět produkce Zpívající fontány, která patří mezi dominanty Mariánských Lázní.

V pátek a v sobotu čeká na návštěvníky akce bohatý program, složený nejen z vystoupení místních souborů, ale také účinkujících zvučných jmen. Nedělní program bude zcela v režii Základní umělecké školy Fryderyka Chopina. Žáci této školy pod vedením pedagogů předvedou vše, co se během své docházky naučili. Zastoupeny budou všechny obory školy.

Hlavní program se uskuteční na kolonádě. Po celé 3 dny bude hlavní program doplňovat tzv. doprovodný program a mnohé prezentace – stánkový a řemeslný jarmark, prezentace nejen městského Infocentra, ale také aut Škoda (Auto Červený), pivovaru Chodovar, Základní školy praktické a speciální a mnoha dalších. Mariánskolázeňské zahájení samozřejmě proběhne za přítomnosti několika historických osobností a to prostřednictvím členů Divadla lidové tvorby Mariánské Lázně.

Program pamatuje také na dětské návštěvníky. Jim bude opět věnován prostor před hotelem Bohemia.Tentokrát na ně čeká Sportovní džungle. Chybět nebude ani Farmářský trh a ohňostroj.