Pro klienty zdravotních pojišťoven

V Lázeňském hotelu ROYAL Mariánské Lázně můžete absolvovat odbornou lázeňskou péči hrazenou Vaší zdravotní pojišťovnou.

Postup žádosti o lázeňskou péči

 1. Základem je dokument Návrh na lázeňskou péči, který vypisuje praktický lékař na doporučení odborného nebo ošetřujícího lékaře.

 2. Návrh může vypsat také odborný lékař před ukončením hospitalizace nebo při Vaší ambulantní kontrole Vám písemně doporučí lázeňskou léčbu. Toto doporučení odevzdáte praktickému lékaři, který pro Vás „Návrh na lázeňskou péči" vypíše.

 3. Navrhující lékař uvede do „Návrhu" indikaci a lázeňské místo - Lázeňský hotel ROYAL Mariánské Lázně a odešle jej do zdravotní pojišťovny. Dle zdravotního stavu klienta může navrhnout komplexní či příspěvkovou lázeňskou péči.

 4. Návrh na lázeňskou péči vždy schvaluje revizní lékař dané zdravotní pojišťovny. Bez souhlasu revizního lékaře nelze lázeňskou péči hrazenou zdravotní pojišťovnou poskytnout.

 5. Neschválí-li zdravotní pojišťovna komplexní ani příspěvkovou lázeňskou péči, může klient absolvovat pobyt v lázních jako samoplátce - nabídka pobytů.

SEZNAM ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN

Spolupracujeme s těmito zdravotními pojišťovnami v České republice:

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP)
 • Oborová zdravotní pojišťovna (OZP)
 • Vojenská zdravotní pojišťovna (VOZP)
 • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP)
 • Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra (ZP MV ČR)
 • Revírní bratrská pokladna (RBP)

Možnosti lázeňské péče 

Komplexní lázeňská péče (KLP)

 • Zdravotní pojišťovna hradí léčbu, ubytování i celodenní stravu.
 • NOVĚ možnost doléčení po komplikovaném Covid-19.

Příspěvková lázeňská péče (PLP)

 • Zdravotní pojišťovna hradí pouze léčbu. Ubytování a stravování si hradí klient sám.

Předběžná rezervace termínu

Položky označené * jsou povinné.

UVEĎTE KONTAKTNÍ ÚDAJE:

VYPLŇTE ÚDAJE O POBYTU:

Přihlášením k odběru novinek a obchodních nabídek souhlasím s tím, že pro tento účel bude společnost LS Royal Mariánské Lázně, a. s., Lesní 345, 353 01 Mariánské Lázně, IČ: 49790731 po dobu 10 let zpracovávat údaje o mém jménu, příjmení a e-mailové adrese. Svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat e-mailovou zprávou zaslanou na marketing@royalmarienbad.cz.
Informace o zpracování osobních údajů

  

Poznámka 

Vážení klienti v případě stížnosti nebo reklamace se prosím obracejte na pracovníky hotelové recepce, kteří pro Vás zajistí termín schůzky s kompetentním pracovníkem, který s Vámi stížnost nebo reklamaci ochotně vyřeší k Vaší spokojenosti.

V případě nesouhlasu s vyřízením Vaší stížnosti se obracejte na příslušný správní orgán (Krajský úřad Karlovarského kraje) a to s uvedením důvodu nesouhlasu s vyřízením stížnosti.