Pro klienty zdravotních pojišťoven

V Lázeňském hotelu ROYAL Mariánské Lázně můžete absolvovat odbornou lázeňskou péči hrazenou Vaší zdravotní pojišťovnou.

Postup žádosti o lázeňskou péči

 1. Základem je dokument Návrh na lázeňskou péči, který vypisuje praktický lékař na doporučení odborného nebo ošetřujícího lékaře.

 2. Návrh může vypsat také odborný lékař před ukončením hospitalizace nebo při Vaší ambulantní kontrole Vám písemně doporučí lázeňskou léčbu. Toto doporučení odevzdáte praktickému lékaři, který pro Vás „Návrh na lázeňskou péči" vypíše.

 3. Navrhující lékař uvede do „Návrhu" indikaci a lázeňské místo - Lázeňský hotel ROYAL Mariánské Lázně a odešle jej do zdravotní pojišťovny. Dle zdravotního stavu klienta může navrhnout komplexní či příspěvkovou lázeňskou péči.

 4. Návrh na lázeňskou péči vždy schvaluje revizní lékař dané zdravotní pojišťovny. Bez souhlasu revizního lékaře nelze lázeňskou péči hrazenou zdravotní pojišťovnou poskytnout.

 5. Neschválí-li zdravotní pojišťovna komplexní ani příspěvkovou lázeňskou péči, může klient absolvovat pobyt v lázních jako samoplátce - nabídka pobytů.

SEZNAM ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN

Spolupracujeme s těmito zdravotními pojišťovnami v ČR:

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP)
 • Oborová zdravotní pojišťovna (OZP)
 • Vojenská zdravotní pojišťovna (VOZP)
 • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP)
 • Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra (ZP MV ČR)
 • Revírní bratrská pokladna (RBP)

Možnosti lázeňské péče 

Komplexní lázeňská péče (KLP)

 • Zdravotní pojišťovna hradí léčbu, ubytování i celodenní stravu na 21 nebo 28 dnů.
 • NOVĚ možnost doléčení po komplikovaném Covid-19.
 • Nadstandardní ubytování a ubytování v jednolůžkových pokojích za doplatek.
 • Možnost rezervace konkrétního termínu za administrativní poplatek.

Příspěvková lázeňská péče (PLP)

 • Zdravotní pojišťovna hradí pouze léčbu na 14 nebo 21 dnů.
 • Ubytování a stravování si hradí klient sám.

Předběžná rezervace termínu

Administrativní poplatek za předběžnou rezervaci konkrétního termínu KLP. Více info o poplatku

Položky označené * jsou povinné.

UVEĎTE KONTAKTNÍ ÚDAJE:

VYPLŇTE ÚDAJE O POBYTU:

UVEĎTE ÚDAJE K DOPROVODU:

 

Přihlášením k odběru novinek a obchodních nabídek souhlasím s tím, že pro tento účel bude společnost LS Royal Mariánské Lázně, a. s., Lesní 345, 353 01 Mariánské Lázně, IČ: 49790731 po dobu 10 let zpracovávat údaje o mém jménu, příjmení a e-mailové adrese. Svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat e-mailovou zprávou zaslanou na marketing@royalmarienbad.cz.
Informace o zpracování osobních údajů

  

ADMINISTRATIVNÍ POPLATEK

 • Klient není povinen rezervovat konkrétní termín čerpání KLP. Lázeňské zařízení předvolá klienta nejpozději 5 pracovních dnů před nástupem na pobyt, po obdržení schváleného lázeňského návrhu od zdravotní pojišťovny.
 • Za rezervaci konkrétního termínu KLP hradí klient administrativní poplatek 2 000 Kč / os. / jednolůžkový pokoj a 1 000 Kč / os. / dvoulůžkový pokoj. Ceny jsou platné celoročně.
 • Administrativní poplatek je nevratný.
 • Splatnost administrativního poplatku je 14 dnů od data zaslání potvrzení rezervace konkrétního termínu.
 • Datem úhrady se rozumí datum připsání platby na účet lázní.
 • Není-li úhrada provedena v daném termínu, rezervace konkrétního termínu se automaticky zruší.
 • Klient si může rezervovat termín čerpání KLP pouze v délce odpovídající příslušné indikaci.

Doplňující informace 

 • V případě stížnosti nebo reklamace se obracejte na pracovníky hotelové recepce, kteří pro Vás zajistí termín schůzky s kompetentním pracovníkem.
 • V případě nesouhlasu s vyřízením Vaší stížnosti se obracejte na příslušný správní orgán (Krajský úřad Karlovarského kraje) s uvedením důvodu.