Pro klienty zdravotních pojišťoven

V Lázeňském hotelu ROYAL Mariánské Lázně můžete absolvovat odbornou lázeňskou péči hrazenou Vaší zdravotní pojišťovnou.

Postup žádosti o lázeňskou péči

 1. Základem je dokument Návrh na lázeňskou péči, který vypisuje praktický lékař na doporučení odborného nebo ošetřujícího lékaře.

 2. Návrh může vypsat také odborný lékař před ukončením hospitalizace nebo při Vaší ambulantní kontrole Vám písemně doporučí lázeňskou léčbu. Toto doporučení odevzdáte praktickému lékaři, který pro Vás „Návrh na lázeňskou péči" vypíše.

 3. Navrhující lékař uvede do „Návrhu" indikaci i lázeňské místo a odešle jej do zdravotní pojišťovny. Dle zdravotního stavu klienta může navrhnout komplexní či příspěvkovou lázeňskou péči.

 4. Návrh na lázeňskou péči vždy schvaluje revizní lékař dané zdravotní pojišťovny. Bez souhlasu revizního lékaře nelze lázeňskou péči hrazenou zdravotní pojišťovnou poskytnout.

 5. Neschválí-li zdravotní pojišťovna komplexní ani příspěvkovou lázeňskou péči, může klient absolvovat pobyt v lázních jako samoplátce - nabídka pobytů.

Možnosti lázeňské péče

Od 1. 10. 2020 přijímáme rezervace termínu na rok 2021. 

Komplexní lázeňská péče (KLP)

Zdravotní pojišťovna hradí léčbu, ubytování i celodenní stravu.

Příspěvková lázeňská péče (PLP)

Zdravotní pojišťovna hradí pouze léčbu. Ubytování a stravování si hradí klient sám.

Seznam zdravotních pojišťoven

Spolupracujeme se všemi zdravotními pojišťovnami v České republice:

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna
 • Oborová zdravotní pojišťovna
 • Vojenská zdravotní pojišťovna
 • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (sloučené ČNZP a Hutnická)
 • Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra
 • Revírní bratrská pokladna

Poznámka 

Vážení klienti v případě stížnosti nebo reklamace se prosím obracejte na pracovníky hotelové recepce, kteří pro Vás zajistí termín schůzky s kompetentním pracovníkem, který s Vámi stížnost nebo reklamaci ochotně vyřeší k Vaší spokojenosti.

V případě nesouhlasu s vyřízením Vaší stížnosti se obracejte na příslušný správní orgán (Krajský úřad Karlovarského kraje) a to s uvedením důvodu nesouhlasu s vyřízením stížnosti.